Tal dia com avui de 1934 Ràdio Associació organitzava l’aplec patriòtic a Empúries

aplec_programaRàdio Associació de Catalunya tenia com a activitat principal l’emissió de continguts per les seves ràdios. Però, en paral.lel, organitza tot un seguit de campanyes i activitats vinculades a la societat civil. Un dels projectes en el que més èmfasi hi posa és la divulgació del patrimoni i de la història del país. Així, organitza aplecs com el de les excavacions d’Empúries.

El 26 d’agost de 1934 Ràdio Associació de Catalunya organitza l’Aplec Patriòtic a Empúries, amb la col.laboració del Doctor Pere Bosch i Gimpera, que en fa la visita guiada i comentada a les excavacions. El programa es publica a la revista número 121 de la revista “Catalunya Ràdio”.  Aquesta trobada s’inclou dins les propostes que Ràdio Associació promou per al coneixement de la història i del patrimoni del país.