X

Cooperativa

L’entitat Ràdio Associació de Catalunya és una cooperativa per decisió de conviccions i per la filosofia de valors dels seus fundadors. El desembre de 1934, la fins aleshores SOCIETAT CIVIL RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA es transforma en RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, SOCIETAT COOPERATIVA.

Els seus estatuts actuals comencen amb la següent introducció:

“RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, Societat Cooperativa Catalana Limitada, creada a Barcelona el 26 de febrer de l’any 1935 i aprovada pel Consell Superior de la Cooperació de la Generalitat de Catalunya el 7 de març del mateix any, va tenir una vida espiritual i econòmica molt intensa al servei de Catalunya fins a la seva transformació a conseqüència de la guerra civil espanyola del 1936-1939. Els cooperadors que en formaven part, o els seus hereus, i els ciutadans del nostre país que desitgen una ràdio lliure, creuen que ha arribat el moment de fer renéixer aquella entitat, sense allunyar-se en el més mínim dels ideals que sempre l’havien inspirada. La continuació d’aquella Cooperativa segueix essent l’organització cooperativista per ser la més adient, perquè permet una elasticitat econòmica que no està en pugna amb els sentiments de popularitat, base essencial d’aquesta nova “RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA”.

Logotip dels anys 30.
Lluny de tot mercantilisme, aquesta renovada Societat Cooperativa, amb una personalitat jurídica responsable en tot moment, amb la col·laboració econòmica i sentimental de tots els seus socis i amb la natural estabilitat dels seus elements de govern, tècnics i administratius, al marge de tot vaivé social i polític, RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA podrà correspondre degudament a les grans realitzacions a les que tenen dret, els radioients de la nostra terra.”

Amb l’arribada de la democràcia i la recuperació de l’entitat, l’esperit cooperativista i els valors que comporta -com la gestió democràtica i l’interès per la comunitat- continuen vigents i presents, amb voluntat de continuar amb els mateixos principis dels inicis. Així, els estatuts de la cooperativa, manifesten:

Article 1r. Denominació i règim legal:

Amb la denominació de RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, Societat Cooperativa Catalana Limitada, s’adequa a Barcelona una Societat Cooperativa de Serveis, subjecte als principis i disposicions de la Llei 4/1983, de 9 de març, de Cooperatives de Catalunya (promulgada d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’Autonomia), dotada de plena personalitat jurídica i amb responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions socials.