X

Objectius

Els Estatuts de RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, SCCL, recullen, en el seu article Segon, l’objecte de l’entitat:

“RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, Societat Cooperativa Catalana limitada, que continua l’esperit de la que fou fundada l’any 1935, té per objecte contribuir damunt la base d’una comunitat voluntària:

a) al millorament espiritual, social i econòmic del país, per mitjà de la radiodifusió i altres medis de comunicació similars;

b) el més eficaç desplegament d’aquests, tot gestionant prop dels poders públics, entitats privades i particulars, aquelles concessions i reformes que es considerin legalment precises, i patrocinant, en general, tota mena d’iniciatives que puguin afavorir els interessos dels ciutadans de l’àrea lingüística catalana per mitjà de RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA, Societat Cooperativa Catalana Limitada”.

Així, Ràdio Associació de Catalunya (RAC) es converteix en el referent per a la història de la ràdio a Catalunya i a tot l’Estat i, a més de de co-gestionar les emissores RAC1 i RAC105 FM. Alhora, Ràdio Associació de Catalunya és promotora d’iniciatives potenciadores de la tasca dels mitjans i els professionals de la comunicació catalana i en català.

1937. Nen davant el micro de RAC, possiblement inspirat en "El més petits de tots". Fons Generalitat - Segona República /Arxiu Nacional de Catalunya
1937. Nen davant el micro de RAC, possiblement inspirat en “El més petits de tots”. Fons Generalitat – Segona República /Arxiu Nacional de Catalunya