La inversió publicitària en ràdio ha crescut un 6,9% respecte el 2020

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, l’Associació Catalana de Ràdio ha donat a conèixer avui el contingut de l’Informe de la situació de la ràdio a Catalunya (2007-2021), un estudi evolutiu que porta a terme la consultora MediaHotLine per encàrrec de l’entitat. L’Informe recull aspectes com la inversió publicitària, audiències agregades o l’ocupació laboral.

(NOTA DE PREMSA DE L’ACR).  Segons aquest informe, durant l’any 2021 la inversió publicitària en ràdio ha crescut un 6,9% respecte al 2020, situant-se en 46,2 milions d’euros. Amb tot, aquesta recuperació només suposa un terç del perdut durant el primer any de pandèmia. En canvi, la participació de la radio en la inversió publicitària dels mitjans catalans, es torna a situar al voltant del 17%, al igual que el 2020. En 14 anys (des de l’inici del l’informe) la xifra ha passat de l‘11,6% al 17,2%.

Aquest Informe és l’únic que es realitza amb dades proporcionades directament per les empreses de ràdio que operen a Catalunya, i que no procedeixen ni d’estimacions ni d’extrapolacions.

Catalunya té un 7% d’augment en inversió publicitària

Pel que fa a les dades comparades amb el mercat estatal, mentre que a Catalunya hi ha hagut un augment del 6,9% en inversió publicitària entre el 2020 i 2021, el mercat estatal ha pujat un 11,7%.

D’altra banda, l’Informe també ofereix les dades distribuïdes per demarcacions. El 2021, el 91,7% dels ingressos s’han comptabilitzat a Barcelona; el 3,3% ha correspost a la demarcació de Tarragona; el 2,0 % a Girona i finalment el 2,9 % a la demarcació de Lleida.

Barcelona concentra progressivament major inversió. En 10 anys, ha crescut un 14% en detriment de la resta de demarcacions, i ha passat del 78,6% el 2009 al 91,7 del passat 2021. A Tarragona ha disminuït 4,5%; a Girona un 6,8 % i a Lleida un 1,4%.

Casa i cotxe continuen liderant com els principals llocs d’escolta

Una altra de les dades que proporciona l’Informe és el lloc d’escolta. La llar i el cotxe continuen sent els llocs principals amb més del 84%, tot i que ha crescut de manera important l’escolta de ràdio per Internet. Durant l’any 2021, s’han incorporat 163.000 oients en aquesta modalitat, el que representa un creixement del 35%, destacant que el 28,1% d’aquesta audiència es menor de 34 anys.

Es perden llocs de treball en el sector

L’Informe també destaca l’evolució del nombre de treballadors en el sector. El febrer del 2022, les diferents cadenes i emissores de ràdio privada a Catalunya donen feina a un total de 651 persones, un 67% laborals i un 33% de col·laboradors. Això suposa una pèrdua de l’1% dels llocs de treball respecte l’any anterior.

Encara hi ha 139 emissores il·legals a Catalunya

El document, presentat per l’ACR, també destaca que a dia d’avui, a Catalunya hi ha encara 139 emissores sense llicència i que emeten de forma il·legal. La majoria són en mans privades i operen comercialment. Algunes d’elles tenen una durada efímera i el mateix dial és utilitzat per emissores il·legals que es van succeint. Però hi ha emissores privades comercials il·legals que són històriques, com per exemple, RKB.

Algunes d’aquestes empreses il·legals es volen convertir en associacions sense ànim de lucre per intentar mantenir el negoci amb una possible llicència de tercer sector. Des de l’ACR han destacat que hi ha un negoci il·legal perfectament organitzat (recursos tècnics i econòmics, assessorament jurídic i legal…) amb empreses que ofereixen freqüències amb tot el servei inclòs.

Des de fa uns anys l’Associació Catalana de Ràdio ha vingut denunciant a les corporacions municipals que cedeixen la gestió de la seva emissora efectuant processos de licitació. L’ACR ha guanyat tots els casos davant els tribunals..

El primer cas va ser Castellvell del Camp, però després s’ha denunciat a Girona, Sant Pol, Sant Vicenç de Montalt,….. i fins el moment s’han obtingut sempre sentències favorables i algunes han estat dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En alguns casos aquesta externalització és aprofitada per empreses privades per crear una cadena de ràdio basada en aquestes emissores municipals i en altre s casos s’utilitza per efectuar una extensió de la seva marca, continguts o cobertura, com per exemple el cas de Digital Hits.

L’ACR és membre fundador de la nova World Radio Alliance

Per últim, l’ACR es troba entre les 14 associacions comercials fundadores de la nova  World Radio Alliance (Aliança Mundial de la Ràdio).

Aquest grup mundial, amb organismes d’Europa, Estats Units, Canadà i Austràlia, promourà i demostrarà el poder i el valor de la ràdio i l’àudio en el panorama mediàtic compartint les millors pràctiques i parlant amb una veu unificada. Segons Miquel Miralles, president de l’ACR “un dels objectius de l’ACR, amb l’ingrés a la WRA és el d’obrir nous horitzons per la comercialització i la eficiència del contingut radiofònic”.

Aquesta cooperació entre els continents subratllarà els molts punts forts de la ràdio, la seva única potència de comercialització i les oportunitats de mescla de mitjans de comunicació creades per les innovacions d’àudio en tecnologia i dades. En resum, com els oients i els comercialitzadors poden unir-se a l’evolució d’aquest mitjà mòbil multiplataforma.