La inversió a la ràdio a Catalunya baixa menys que en l’àmbit estatal i es situa en els 43 Milions d’euros

L’Associació Catalana de Ràdio ha donat a conèixer avui el contingut de l’Informe de la situació de la ràdio a Catalunya (2007-2020), un estudi evolutiu que porta a terme la consultora MediaHotLine per encàrrec de l’entitat. L’Informe recull aspectes com la inversió publicitària, audiències agregades o l’ocupació laboral.

(NOTA DE PREMSA DE L’ACR) Segons aquest informe, durant l’any 2020 hi ha hagut un important retrocés en la inversió publicitària, que ha passat de 54 Milions d’euros a 43,2 Milions, un descens del 19,8 %. També disminueixen en un 18% els ingressos per oient, després cinc anys de constants pujades, i se situen en 11,4 euros respecte els 13,9 del 2019. Amb tot, pel que fa a inversió la ràdio a Catalunya baixa menys que en l’àmbit estatal, en concret gairebé quatre punts menys.

En canvi, la ràdio continua augmentant la seva participació al mercat publicitari català. En 13 anys (des de l’inici del l’informe) ha passat de l‘11,6 % al 17,7 %.

Aquest Informe és l’únic que es realitza amb dades proporcionades directament per les empreses de ràdio que operen a Catalunya, i que no procedeixen ni d’estimacions ni d’extrapolacions. Segons Miquel Miralles, president de l’ACR “un dels objectius de l’Associació és aconseguir reduir la diferència entre la penetració de la ràdio entre els oients i la inversió que capta dels anunciants. En aquest sentit treballem per continuar augmentant sempre aquesta quota publicitària pel sector. En els dos darrers anys hem impulsat campanyes per demostrar la radioeficàcia i per destacar els valors comercials i publicitaris que té aquest mitjà, mantenint el compromís de continuar la tasca d’investigació de les demandes del mercat per tal que el mitjà guanyi en eficàcia i rendibilitat”.

La ràdio generalista acumula el 69 % de la inversió total

Aquest 2020 la ràdio generalista ha suposat un 69 % de la publicitat gestionada per les emissores a Catalunya. Aquesta xifra significa un creixement de gairebé 1 punt respecte de l’any anterior. D’altra banda, les emissores temàtiques musicals i informatives, han suposat un 31,2 % del total del mercat amb poc més de 13 milions d’euros. En el total del mercat, la xifra de 43,2 milions d’euros queda lluny dels 75,4 milions d’euros registrats l’any 2007.

Pel que fa a les dades comparades amb el mercat estatal, mentre que a Catalunya hi ha hagut un retrocés del 19,9 % en inversió publicitària entre el 2019 i 2020, el mercat estatal ha disminuït un 22,9 %.

D’altra banda, l’Informe també ofereix les dades distribuïdes per demarcacions. El 2020, el 91,8 % dels ingressos s’han comptabilitzat a Barcelona; el 3,5 % ha correspost a la demarcació de Tarragona; el 2,5 % a Girona i finalment el 2,3 % a la demarcació de Lleida.

Barcelona concentra progressivament major inversió. En 10 anys, ha crescut un 14 % en detriment de la resta de demarcacions, i ha passat del 77,8 % al 91,8 de 2020. A Tarragona ha disminuit 5,7 %; a Girona un 6,3 % i a Lleida un 2 %.

Casa i cotxe continuen liderant com els principals llocs d’escolta

Una altra de les dades que proporciona l’Informe és el lloc d’escolta. Tot i que a poc a poc es va consolidant l’escolta de ràdio per internet, la llar i el cotxe continuen sent els llocs principals amb més del 84%. D’altra banda, la mitjana d’escolta dels oients a Catalunya s’ha situat en els 105 minuts.

Es perden llocs de treball en el sector

L’Informe també destaca l’evolució del nombre de treballadors en el sector. El febrer de 2021 les diferents cadenes i emissores de ràdio privada a Catalunya donaven feina a un total de 657 persones, un 68% laborals i un 32% col·laboradors. Aquestes dades representen una pèrdua del 3,9% dels llocs de treball respecte del 2020.

La nova web de l’ACR: la font de dades del sector de la ràdio a Catalunya, inclou un comptador de ràdios il·legals

L’acte de presentació en streaming de l’Informe ha servit també per llençar la nova web de l’Associació. Segons el seu president, Miquel Miralles, “l’actualització permanent de dades serveix perquè aquest sigui un punt de referència per a la promoció i la difusió de les informacions més rellevants del sector. Al mateix temps augmenta el servei als associats oferint eines i recursos tant propis o en col.laboració amb entitats de màrqueting europees, con EGTA o Radiocentre”.

La web serveix també per impulsar el concepte “radioeficàcia” al qual s’afegeix tot el potencial de l’àudio digital.

Per tal de visibilitzar la ineficiència de les administracions en la seva actuació contra les ràdios il.legals, l’ACR comptabilitza les emissores que emeten sense llicència ni autorització al llarg del territori i des d’ara les donarà a conèixer a través d’un comptador en el seu nou web. En els darrers anys, el nombre de ràdios il.legals ha crescut d’un 30% i actualment es situen en 150.

Podeu trobar l’informe a : http://www.acradio.org