Honestedat, veracitat , transparència i comportaments que millorin la professió entre els principis ètics recomanats per als professionals de la comunicació i relacions públiques

En una reunió celebrada el febrer del 2018, la Global Alliance for Public Relations and Communication Management es va trobar a Madrid per definir uns principis ètics per a la professió. De la trobada en va sortir un document amb setze principis.

Els 16 principis ètics per a professionals de la comunicació i les relacions públiques es divideixen en dos blocs: Principis rectors i pràctica professional.

Principis rectors

 1. Treballar pel públic d’interès
 2. Complir amb les lleis i respectar la diversitat i costums locals
 3. Llibertat d’expressió
 4. Llibertat de reunió
 5. Llibertat de mitjans
 6. Honestedat, veracitat i comunicació basada en fets
 7. Integritat
 8. Transparència i revelació
 9. Privacitat

Principis orientats a la pràctica professional

 1. Compromís con l’aprenentatge continu i la capacitació
 2. Evitar conflictes d’interessos
 3. Abogar per la professió
 4. Respecte i equitat amb els públics
 5. Experiència sense garantia de resultats més enllà de la capacitat
 6. Comportaments que millorin la professió
 7. Conducta professional

PODEU CONSULTAR EL DOCUMENT AQUÍ.