Un codi sobre periodisme esportiu responsable recomana evitar conflictes d’interessos, rebutjar invitacions i regals dels clubs i evitar els estereotips sexistes

La plataforma virtual “Accountable Sports Journalism” (Periodisme Esportiu Responsable) ha llançat un codi de conducta per als periodistes esportius. Es tracta d’un decàleg que planteja punts relacionats amb l’ètica i els dilemes que els professionals tenen en l’actualitat.

El decàleg responsable per als periodistes esportius es basa molt en els codis de bones praxis dels professionals de la informació. Però s’ha cregut interessant crear un codi específic perquè, de vegades, en aquest àmbit existeixen mancances específiques: manca de diferenciació de gèneres periodístics com informació/opinió o les desigualtats en relació al gènere, origen o discapacitat.

Entre els 10 punts del decàleg destaca la importància de no centrar-se només en els esports més populars, evitar conflictes d’interessos, o rebutjar invitacions o regals dels equips per evitar instrumentalitzacions. El document també indica que cal mantenir distància crítica amb els clubs o empreses vinculades, comportar-se com a professional i no com a seguidor, distingir entre informació i opinió. A més, el codi també demana un compromís amb la qualitat periodística i en el bon ús del llenguatge, la promoció de valors positius com el fair play o la no-discriminació, evitar l’ús del llenguatge bèl·lic.

Finalment, el codi indica que cal fomentar el paper de la dona com a experta i com a esportista, evitar estereotips sexistes, i, a més, explicar l’esport en tota la seva dimensió; a més de l’esportiva, social, financera, cultural i política.

Aquesta eina estarà en revisió constant: +DECÀLEG