Tal dia com avui de 1935 naixia el diari de la nit “L’Instant”, vinculat a Ràdio Associació de Catalunya

ràdio-associació-de-catalunya-publ008L’1 de gener de 1935 apareix el primer número del diari de la nit “L’Instant”, una publicació directament lligada amb Ràdio Associació de Catalunya (RAC) amb una idea moderna, independent i popular. Els dirigents de RAC veuen així fet realitat el desig de comptar amb un òrgan d’expressió propi que els permet dur a terme les seves campanyes divulgadores referents a l’activitat radiofònica. Es compleix el somni de coordinar periodisme i radiofonia, com ja fan aleshores alguns diaris nord-americans. Aquesta complicitat entre premsa i ràdio queda reflectida a la capçalera del diari on apareixen unes esquemàtiques ones hertzianes que formen un llampec.

En la primera edició, el diari deixa clar el seu propòsit de coordinar els serveis de la premsa moderna amb la ràdio, i respecte al seu catalanisme i apoliticisme diu: “Diari català, substancialment català, res que sigui d’interès per a Catalunya podrà ésser indiferent a «L’Instant». Però aquest superior interès, que orientarà permanentment les nostres tasques, ens obligarà encara mes a mantenir una estricta neutralitat davant de tots els apassionaments i totes les polèmiques partidistes.” RAC disposarà d’una pàgina diària per notificar les programacions i les notícies que consideri convenients.

El diari es deixarà de publicar el 25 de desembre de 1936 a causa de la dificultat per aconseguir paper ja esclatada la guerra civil espanyola. El que havia de ser una aturada puntual es convertiria en definitiva.

La vocació de grup multimèdia de Ràdio Associació de Catalunya es confirma amb la posada en funcionament de la ràdio, aquesta i d’altres publicacions, i l’impuls en la investigació i les primeres proves de televisió.