S’alenteix lleugerament la inversió publicitària a la ràdio de Catalunya al 2018, però es creen més llocs de treball

(NOTA DE PREMSA DE L’ACR). L’Associació Catalana de Ràdio ha donat a conèixer avui el contingut de l’Informe de la situació de la ràdio a Catalunya (2007-2018), un estudi evolutiu que porta a terme la consultora MediaHotLine per encàrrec de l’entitat. L’Informe recull aspectes com la inversió publicitària, audiències agregades o l’ocupació laboral.

Segons aquest informe, durant 2018 hi ha hagut un lleuger retrocés en la inversió publicitària, que ha passat de 51,4 Milions d’euros a 50,7 Milions, un – 1,4 %. Aquesta disminució contrasta amb el creixement sostingut en les xifres de facturació des de l’any 2013. La ràdio també ha tingut un millor comportament que els altres mitjans, i ha crescut de l’11,6 % de participació sobre la inversió total, al 15 % en el període analitzat.

El creixement acumulat des de 2013 ha estat de gairebé el 18 %.

Aquest Informe és l’únic que es realitza amb dades proporcionades directament per les empreses de ràdio que operen a Catalunya, i que no procedeixen ni d’estimacions ni d’extrapolacions.

La ràdio generalista acumula el 65 % de la inversió total

Aquest 2018 la ràdio generalista ha suposat un 65 % de la publicitat gestionada per les emissores a Catalunya. Aquesta xifra suposa un creixement de 2,3 punts sobre l’any anterior. D’altra banda, les emissores temàtiques musicals i informatives, han suposat un 35 % del total del mercat amb gairebé 18 milions d’euros. En el total mercat, la xifra de 50,7 milions d’euros queda lluny dels 75,4 milions d’euros registrats l’any 2007.

Pel que fa a les dades comparades amb el mercat estatal, mentre que a Catalunya hi ha hagut un retrocés de l’1,4 % en inversió publicitària entre 2017 i 2018, el mercat estatal ha crescut un 3,5 %.

D’altra banda, l’Informe també ofereix les dades distribuïdes per demarcacions. Al 2018, el 89,3 % dels ingressos s’han comptabilitzat a Barcelona; el 4,2 % ha correspost a la demarcació de Tarragona; el3,2 % a Girona i finalment el 2 % a la demarcació de Lleida.

Barcelona concentra progressivament major inversió. En 10 anys, ha crescut gairebé un 11 % en detriment de la resta de demarcacions, i ha passat del 78 % al 89,3 de 2018. Tarragona suposa un 6,1 %; Girona un 4,5 % i Lleida un 2,8%.

Un dels objectius de l’ACR és aconseguir reduir la diferència entre la penetració de la ràdio entre els oients i la inversió que capta dels anunciants. En aquest sentit el president de l’ACR, Miquel Miralles ha destacat que l’ACR treballa per continuar augmentant aquesta quota publicitària per al sector. En els dos darrers anys s’ha impulsat la campanya radioeficacia.cat per destacar els valors comercials i publicitaris d’aquest mitjà.

L’escolta al cotxe gairebé iguala la de casa

Una altra de les dades que proporciona l’Informe és el lloc d’escolta. Al 2018, el 42,8 % de l’audiència escoltava la ràdio des de casa, i el 41,7% des del cotxe. D’aquesta manera la llar i el cotxe representen el 84 % de l’escolta total.

Pel que fa als formats, el 52 % dels oients ho són de ràdios temàtiques i el 48 % escolten emissores generalistes.

Es creen nous llocs de treball en el sector

L’Informe també destaca que es manté el canvi de tendència en la contractació tant de personal laboral com de col.laboradors mercantils (tant publicitaris com de continguts). Al març de 2018 les diferents cadenes i emissores de ràdio privada a Catalunya donaven feina a un total de 693 persones, un 67% laborals i un 33% col·laboradors. Aquestes dades representen un 22 % de creixement sobre l’any any 2015, el de pitjor registre en ocupació a causa de la crisi.

Properament l’ACR donarà a conèixer les dades de les freqüències de les ràdios il·legals

L’ACR està comptabilitzant les emissores que emeten sense llicència ni autorització al llarg del territori, per poder-les oferir properament demarcació per demarcació.

Podeu trobar l’informe a : http://www.acradio.org/estudi-anual/

Per a més informació: www.acradio.org