Respectar la dignitat de les persones agredides. Avui, recordem algunes recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans

Respectar la dignitat de les persones agredides, tractar la violència com una violació dels drets humans o respectar el dret a la intimitat són algunes de les quinze recomanacions que l’any 2009 es van presentar desprès d’un any de treball amb els diferents col·lectius implicat. Recordem-los avui que se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Malgrat que les 15 propostes del document “Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació” continuen totalment vigents, s’actualitzarà per incloure-hi, entre d’altres, el concepte de violència digital.

 Recomanacions.

 1. Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones.
 2.  Seleccionar i diversificar les fonts d’informació.
 3. Fer visibles les aportacions de les dones i presentar-les amb tota la seva autoritat.
 4. Respectar el dret a la intimitat de les persones agredides i la presumpció d’innocència de les persones agressores.
 5. Respectar la dignitat de les persones agredides i de persones del seu entorn familiar o veïnal i no mostrar-les mai sense el seu consentiment previ.
 6. Usar conceptes i terminologia que s’ajustin a la definició dels fets.
 7. Fer visible la violència masclista que opera de forma més soterrada i que costa més de reconèixer.
 8. Evitar el sensacionalisme i el dramatisme, tant pel que fa a la forma com pel que fa al contingut de les informacions sobre violència masclista.
 9. En qualsevol mitjà, cal escollir només aquelles imatges que aportin informació i evitar concentrar l’atenció en les persones agredides i en les del seu entorn.
 10. Evitar qualsevol relació de causa-efecte entre els fets i la procedència de les persones implicades, la seva situació sociocultural i/o les circumstàncies personals.
 11. Contextualitzar la informació.
 12. Cal garantir el seguiment informatiu dels casos. S’ha d’informar de la seva resolució i, si s’escau, de la recuperació de les persones agredides.
 13. Convé informar i mostrar que l’acte violent té conseqüències negatives per als agressors i
 14. Rectificar de manera immediata qualsevol informació errònia que s’hagi pogut difondre sobre un cas.
 15. Fomentar la formació dels i de les professionals de la comunicació.

 Podeu trobar el document sencer aquí.