Més de 400 adhesions a la creació d’un Museu de la Ràdio a Barcelona

El 13 de febrer de 2018, a l’Ateneu Barcelonès, els programes “L’altra ràdio” (1980), dirigit per Cinto Niqui, i Cocodril Club (1993), dirigit per Albert Malla, van fer públic un Manifest demanant la constitució d’un “centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la memòria sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d’un relat històric dels seus professionals i al foment de l’ús del llenguatge sonor, com una eina expressiva i creativa”. La petició específica era la creació d’un Museu de la Ràdio a Barcelona.

Aquesta setmana s’acaba de superar la xifra de les 400 adhesions, individuals o col·lectives. Per la qual cosa el volum global de persones que s’hi ha adherit és molt més alt.

El projecte compta, entre d’altres, amb els suports dels següents col·lectius professionals i associatius:

Col·legi de Periodistes de Catalunya

Observatori de la Comunicació a Catalunya (UAB)

Observatori de la Ràdio a Catalunya (UAB)

Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB)

Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Ràdio Associació de Catalunya

Sants 3 Ràdio

Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB)

Federació Catalana de Banda Ciutadana

Unió de Radioaficicionats de Catalunya (URCat)

Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya de l’ONCE.

Federació Catalana de Radioaficionats

Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions

Associació de Radioaficionats de Catalunya (ARCAT)

Alguns dels professionals de la ràdio que hi donen suport són: com Rosa Maria Calaf, Maruja Torres, Núria Ribó, Enric Calpena, Xavier Solà, Jordi Margarit, Marta Puértolas, Marga Lluch, Josep Maria Francino, Josep Maria Adell, Enric Frigola, Montserrat Minobis, Elvira Altés, Elisenda Roca, Carmen Juan, Ramon Castelló o Eduard de Vicente.

Entre les investigadores universitàries hi ha Susanna Tavera García, catedràtica de la Universitat de Barcelona i Amparo Huertas, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entre els investigadors: José Luis Terrón, professor titular de la UAB, i Ricard Faura, ponent de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès.

Si desitgeu expressar la vostra adhesió ho podeu fer deixant el vostre nom i correu electrònic a https://altraradio.cat/formulari.html