La pandèmia augmenta durant el 2020 el consum de ràdio a Catalunya, un 92% més que durant el 2019

L’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2020, elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), indica un seguit de valors a tenir en compte en referència a la ràdio: la mitjana de temps de consum de ràdio per persona va ser de 192 minuts diaris durant el 2020, un 92% més que durant el 2019 d’acord amb les dades de l’Estudi General de Mitjans. L’estudi també mostra altres xifres, com que el sector audiovisual català va facturar 6.702 milions d’euros i estava format per 1.102 empreses, que donaven ocupació a 26.651 treballadors. 

Les dades fan referència al sector audiovisual com un macrosector format per diversos segments de negoci amb cadena de valor pròpia, dels quals destaquen tres segments de negoci principals: els mitjans de comunicació (notícies de ràdio i televisió, xarxes socials i premsa digital), l’entreteniment audiovisual (pel·lícules de cinema i de televisió, sèries de televisió i videojocs) i la comunicació-publicitat (espots, màrqueting digital, branded content, vídeos corporatius i pàgines web).

Podeu trobar totes les dades en aquest enllaç.