Internet continua sent el suport que lidera la penetració audiovisual a Catalunya

El CAC ha publicat el número 19 del Butlletí d’Informació sobre l’audiovisual a Catalunya (BIAC), en l’edició corresponent al segon quadrimestre de l’any 2021. L’informe, molt marcat per la situació de COVID, mostra l’evolució del consum audiovisual a Catalunya, en què destaca que internet ja és el suport principal de consum audiovisual, seguit de la televisió, la ràdio i el cinema.

Les dades del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) corresponents al 2n quadrimestre de l’any indiquen, tot i la distorsió de la COVID, que internet s’imposa com a suport de consum de l’audiovisual, tot i baixar algunes dècimes respecte l’anterior quadrimestre (que era del 90%). La ràdio, amb 56,2%, augmenta més d’un punt (l’anterior era de 55,06%) i la televisió del 81,4%, amb una marcada baixada respecte l’anterior mostra (87,3%).

Podeu consultar aquestes dades i el consum de mitjans en aquest enllaç.