La BBC Radio1 celebra 50 anys. Per molts anys!

Entre els periodistes, i en especial els de ràdio, la BBC ha estat sovint un punt de referència de professionalitat i de bones pràctiques. Aquest 30 de setembre, la BBC Radio1, de temàtica musical, celebra els seus 50 anys en un entorn tecnològic totalment diferent al seu naixement.

En aquest article i vídeo es poden trobar 50 dades destacades de la història d’aquesta ràdio anglesa, com pot ser el nom del primer DJ, Tony Blackburn, o les primeres cançons,  “Flowers in the Rain” de The Move i “Massachusetts” dels Bee Gees.

La BBC Radio1 pertany a la  British Broadcasting Corporation (BBC) que opera al Regne Unit des del 1927.