Google News actualitza el sistema “fact-checking” de verificació de notícies

La necessitat de verificar les notícies que corren per internet i, en especial per les xarxes, s’ha convertí en un objectiu primordial per a moltes fonts informatives. És el cas de Google News que prioritza el fact-checking (verificació de dades) en el seu darrer redisseny i l’ubica en un bloc de titulars. De moment, aquesta opció només està disponible als Estats Units.  

Google News and Search va llençar l’etiqueta de fact-checking l’any passat per facilitar la recerca d’informacions verificades. A finals de juny d’enguany, Google News ha apostat per un redisseny de la plataforma pensat per fer més accessibles les notícies, facilitar la lectura i millorar-ne la navegació, així com actualitzar el sistema “fact-checking” que ara apareix d’una manera destacada i amb titulars. L’opció és només operativa de moment als Estats Units.

+MÉS INFORMACIÓ