El nou Codi Deontològic de la professió periodística s’adapta a internet i als canvis en la societat

El VIè Congrés de Periodistes de Catalunya ha aprovat aquest 11 de novembre el nou Codi Deontològic de la professió que calia revisar amb l’arribada d’internet i de fenòmens socials que deixaven l’anterior codi de 1992 insuficient.

Els principis d’autorregulació del codi incorporen les recomanacions sobre el comportament del periodista a internet i les noves tecnologies ja que l’antic codi estava pensat pel paper i no pels portals digitals o els blogs. El nou Codi Deontològic insta a aprofitar l’era digital per informar de forma ràpida, neta i independent però també alerta que la immediatesa de les xarxes socials no pot ser una excusa per emetre informació sense verificar prèviament.

La nova versió del Codi Deontològic revisat i adaptat a la situació actual encoratja els professionals i les empreses informatives a regir la seva activitat d’acord amb la lletra i l’esperit dels seus criteris bàsics.

PODEU LLEGIR EL TEXT SENCER DEL CODI DEONTOLÒGIC AQUÍ.