Base de dades actualitzada amb les lleis de radiodifusió per països europeus

La Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA) ha actualitzat la seva base de dades amb la legislació sobre radiodifusió dels 47 països que formen part de l’organisme. La llista, presentada per ordre alfabètic, incorpora les darreres modificacions.

L’EPRA és un organisme que aglutina 52 entitats reguladores de l’àmbit audiovisual a Europa. Un dels seus membres és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). En els seus consells es debaten qüestions vinculades a l’audiovisual i es busquen consensos d’actuació a nivell regulador.

PODEU CONSULTAR LA LLISTA AQUÍ.