Una guia proposa recomanacions per protegir els drets dels infants en les entrevistes, fotografies o vídeos periodístics

Una guia elaborada per Educo (ONG) planteja un seguit de recomanacions per protegir el dret dels nenes i adolescents davant una trobada periodística. L’objectiu és que els professionals puguin agafar-la de referència a l’hora de necessitar parlar amb infants per presentar una informació.

Les propostes d’Educo davant la necessitat de fer una entrevista a un infant comencen amb les recomanacions per als moments previs a l’entrevista, on el periodista ha de valorar el risc que pot representar per al nen la realització de l’entrevista. Cal explicar clarament al nen l’objectiu de la mateixa y preservar la confidencialitat de les seves dades.

És important que els infants es familiaritzin amb els aparells que es necessiten per enregistrar l’entrevista. El nen ha d’estar còmode, se li ha de preguntar amb normalitat i s’ha de respectar el seu dret a aturar l’entrevista en qualsevol moment.

La informació no podrà donar dades que permetin la identificació del nen. En el cas de les fotografies, s’ha de presentar el nen en actitud positiva.

La guia adreçada a professionals del periodisme inclou els principis de la convenció sobre els drets humans del nen.

Podeu consultar el document aquí.