Una guia ofereix pautes sobre comunicació no sexista aplicables als ajuntaments

Una guia adreçada a les administracions locals inclou recomanacions, principis generals i mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives. El document demana emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal, en els mitjans de comunicació.

La Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals especifica pautes per al llenguatge, l’ús d’imatges, o la publicitat. La guia ha estat elaborada per l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació conjuntament amb la Diputació de Barcelona i el Institut Català de les Dones.

PER ACCEDIR A LA GUIA, CLIQUEU AQUÍ.