Un qüestionari permet auditar el sexisme en una comunicació

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació ha preparat un seguit d’eines per lluitar contra els estereotips sexistes, el tractament pejoratiu de les dones i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge. Una d’aquestes eines és un qüestionari que, mitjançant un seguit de preguntes, analitza una informació i la valora.

L’eina de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és un instrument, tal i com s’explica a la web de l’associació,  “que està pensat per poder ser aplicat a la comunicació en tot el seu conjunt, de manera que pugui servir per detectar el sexisme a la llengua, als llenguatges audiovisuals, a les xarxes socials, a l’espai públic (senyalística), als mitjans de comunicació i a les campanyes institucionals”.

El qüestionari, d’onze planes, s’articula a partir de preguntes senzilles tipus test, de resposta tancada. Al final del test, s’obtindrà una qualificació per avaluar si es perceben indicis de sexisme en la comunicació o no, ien cas afirmatiu, quines en són les causes. Per tal d’afavorir aquesta capacitat de regulació i autoregulació, el recurs es composa també d’una anàlisi de casos i d’un decàleg de recomanacions.

+MÉS INFORMACIÓ