Tal dia com avui de 1936, la Generalitat s’apropia de Ràdio Associació i Ràdio Barcelona

butllEl 27 de juliol de 1936, la Generalitat prepara un decret que acredita la importància estratègica del paper de la ràdio en un moment tan convuls com és el d’un cop militar. El control dels mitjans es convertirà en una necessitat 9 dies desprès de l’aixecament de l’exèrcit. El president Lluís Companys signa un decret d’apropiació de les dues emissores de Barcelona.

El text del decret diu:

“Donades les actuals circumstàncies, i tenint en compte que la radiodifusió és un element essencial de Govern i l’ús del qual ha de respondre, en tot moment, a les directives que el Govern fixi.

A proposta del Conseller de Cultura, i d’acord amb el Consell Executiu, Decreto:

Art.1r. La Generalitat de Catalunya s’apropia amb data d’avui les dues emissores de radiodifusió de Barcelona.

Art. 2n Tot el personal que presta servei a les dues emissores barcelonines, Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya, passa a dependre del departament de Cultura, amb els mateixos drets i deures que la resta del personal de plantilla de l’esmentat Departament”.

El decret es publica al BOGC núm. 211 del 29 de juliol de 1936.

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.