Recomanacions sobre el tractament informatiu d’infants i adolescents amb l’objectiu de garantir els seus drets

Una guia de recomanacions sobre el tractament informatiu d’infants i joves proposa utilitzar un llenguatge inclusiu, evitar les etiquetes relacionades amb la procedència, la filiació o la tutela, impulsar la seva participació activa en els mitjans i en les xarxes socials.

Avui s’ha presentat una guia de recomanacions sobre el tractament informatiu d’infants i joves s’adreça als periodistes en general i també  a les plataformes d’intercanvi de vídeos i a les xarxes socials, atesa la seva facilitat de creació, de difusió i de rèplica de continguts perjudicials. Les recomanacions volen esdevenir una guia per fomentar un tractament mediàtic que respecti l’interès superior de la infància i l’adolescència, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pugui contravenir els seus drets universals. Amb el propòsit que quan s’informi sobre infants i adolescents o quan aquest sector de la població participi en l’esfera mediàtica sigui amb perspectiva de drets.

Els deu epígrafs de les recomanacions són els següents:

  1. Respectar i fomentar els drets, els interessos i el benestar dels infants i els adolescents.
  2. Incloure la perspectiva de la infància i l’adolescència als continguts.
  3. Contextualitzar i recórrer a fonts expertes.
  4. Fer servir un llenguatge respectuós i inclusiu.
  5. Evitar les etiquetes relacionades amb la procedència, la filiació o la tutela.
  6. Impulsar la participació activa d’infants i adolescents en els mitjans i les xarxes socials.
  7. Establir les condicions adients per entrevistar-los de manera curosa.
  8. Protegir el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de l’infant o l’adolescent.
  9. Fomentar un increment de programació infantil i juvenil de qualitat i adequada a la seva edat i maduresa.
  10. Contribuir a l’educació mediàtica dels infants i els adolescents. 

La proposta ha estat elaborada amb l’objectiu de garantir els drets dels infants pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), amb la participació de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, de l’Associació Diomira, del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, i del Síndic de Greuges.

Podeu consultar la guia aquí.