RAC utilitzarà les xarxes i la nova web per divulgar el seu patrimoni històric i per manifestar el compromís i ser referència de la ràdio del país

Ràdio Associació de Catalunya inicia una nova etapa comunicativa coincidint amb la celebració dels 15 anys dels Premis Ràdio Associació. En aquest sentit, s’ha actualitzat el logotip recuperant la tipografia original, s’ha dissenyat una nova web (www.radioassociacio.cat), i s’han obert perfils a Facebook i Twitter, a més d’un canal a Youtube.

La divulgació del patrimoni històric de Ràdio Associació de Catalunya és un dels principals objectius de la nova fase que inicia l’entitat. Malgrat que amb la Guerra Civil Espanyola tots els arxius de RAC van desaparèixer, queden encara molts aspectes per recordar i presentar, molts dels quals són vàlids en els temps actuals. Aquesta actitud es resumeix amb el lema que apareix en el nou logotip: “Referència i Compromís”.

Aquesta mirada endarrere no té un propòsit de nostàlgia, sinó que és la base a partir de la qual projectar-se en el futur per seleccionar i presentar les informacions rellevants del sector. Aquest és el segon objectiu d’aquesta nova fase, que vol convertir la web i les xarxes de RAC en referència pel sector i els professionals de forma transversal. Es recolliran informacions relatives a normatives i organismes internacionals, activitats i jornades, noves tecnologies aplicades a l’àmbit audiovisual, dades, informes, col·lectius…

Un dels principals canvis de la web, a més del gràfic,  és la incorporació d’un blog d’actualitat en què s’aniran recollint aquestes informacions. També cal destacar l’apartat dedicat exclusivament a les diverses edicions dels premis i l’entrada a Galeria, on s’inclouen algunes de les imatges més representatives de la història i de les activitats de Ràdio Associació de Catalunya.

La web ofereix la informació bàsica en català, castellà i anglès, tot potenciant el sentit divulgador esmentat.

Facebook i Twitter seran les principals xarxes de comunicació immediata i de contacte amb el sector. El canal a YouTube inclourà vídeos relatius a l’actualitat  de l’entitat i del seu àmbit, i a les edicions dels Premis Ràdio Associació.