La presència televisiva de les dones com a protagonistes de la informació baixa durant el COVID-19

Un estudi publicat pel (CAC) indica que la presència televisiva de les dones com a expertes i com a actors del món sanitari passa de ser paritària a representar només el 28% i el 39% del total de veus durant la pandèmia. Tot i que la presència de la dona creix lleugerament durant la pandèmia, s’estanca en un terç del total: 36% del temps de paraula en els informatius i 33,2% en debats i entrevistes. Només en tertúlies i altres espais d’opinió assoleix valors paritaris.  

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha conclòs en un estudi publicat ahir que les informacions televisives sobre la pandèmia causada per la COVID-19 han suposat un augment quantitatiu de la presència de les dones, però, en canvi, no n’han suposat una millora qualitativa, atès que s’han accentuat determinades desigualtats. Les dones estan infrarepresentades en els àmbits econòmic, laboral i de gestió, i només han guanyat espai com a testimonis ocasionals, caracteritzats, en general, per l’emotivitat.

Per realitzar l’informe s’ha analitzat una mostra dels continguts emesos per TV3. En concret, s’han analitzat tant els teleinformatius TN migdia  i TN vespre, com magazins, programació especial i altres espais informatius amb continguts sobre la pandèmia de la COVID-19. El període analitzat ha estat del 13 al 31 de març. El CAC està elaborant un informe més ampli sobre el tractament informatiu de la pandèmia.

 +MÉS INFORMACIÓ.