La meitat de les app radiofòniques són d’oferta musical

Un equip de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya (OBS) ha publicat un article sobre la presència de les emissores de ràdio de l’estat als dispositius mòbils. De les dades que s’hi inclouen en destaca que el 48,9 % d’aquestes app estan lligades a l’oferta musical.

L’Observatori de la Ràdio a Catalunya (OBS) ha publicat l’article titulat “Aplicacions mòbils radiofòniques: tot adaptant les especificitats dels dispositius avançats a la distribució dels continguts sonors”. L’article es basa en una mostra de 59 emissores que tenen app associades i que es divideixen d’acord a les següents categories:

Música: 48’9 % (22 app)

Notícies: 33,3% (15 app)

Entreteniment: 15,6  (7app)

Esports: 2,2 % ( 1 app)

D’aquesta distribució, el  71,4% corresponen al sector privat i el 83,3% al públic. Respecte a les plataformes, el 97,8 % s’oferten per a iPhone i el 88,9% per Android. Les versions específiques per a iPad són el 51’1%

El període temporal de l’estudi va des de l’aparició de la primera app (desembre del 2008) fins al 2015.

Referència de l’articleRIBES, Xavier et al. Aplicaciones móviles radiofónicas: adaptando las especificidades de los dispositivos avanzados a la distribución de los contenidos sonoros. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, [S.l.], v. 4, n. 7, p. 29-39, mar. 2017. ISSN 2341-2690.