La inversió publicitària en ràdio augmenta un 2’82% durant el primer semestre de 2019

La inversió publicitària ha augmentat a la ràdio un 2’82% durant el primer semestre del 2019, segons l’Informe i2p de Media Hotline i Arce Media, tot i que en general ha baixat un 1,67%. La pujada d’ingressos més important és la que s’ha fet als mitjans digitals, amb un increment de l’11’07% i la baixada percentualment més gran és en làmbit de les revistes, amb un -15,23%.

Malgrat que la inversió per publicitat ha disminuït als mitjans de l’estat un 1,67% durant el primer semestre de l’any, el capítol específic de la ràdio presenta xifres positives i passa dels 216,6 milions d’euros el 2018 als 222,7 milions, amb una progressió a l’alça.

Les previsions, però, de Media Hotline i Arce Media indiquen que aquesta baixa global es mantindrà durant tot l’any 2019, amb les tendències confirmades a cada àmbit d’activitat.

+INFORMACIÓ