Iniciativa per a la preservació dels arxius personals dels periodistes catalans

El Col·legi de Periodistes de Catalunya s’ofereix com a mitjancer per a la preservació, descripció documentada i difusió dels arxius periodístics personals que contenen informació rellevant per al coneixement de la història del segle XX, amb l’objectiu estratègic de preservar i difondre la memòria professional.

El Col·legi  rep en donació els llegats i els ingressa a títol de comodat a l’Arxiu Nacional, tot i que els documents podran ésser conservats al centre de la Xarxa d’Arxius Comarcals que correspongui si la trajectòria professional del productor i el contingut del fons documental així ho aconsella.

 Més informació.

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.