El català guanya terreny a la ràdio però el perd a la televisió, segons l’estudi anual del CAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha fet públic l’Informe sobre l’Audiovisual a Catalunya 2015, del qual es destaca que l’augment de l’oferta audiovisual ha comportat una davallada important de la TV en català mentre que en l’àmbit de la ràdio, el català ha tingut un fort creixement en els darrers anys.

L’estudi indica que el sector radiofònic que opera a Catalunya, amb independència del grup matriu al qual pertany, està subjecte a la normativa catalana. Per exemple, totes les ràdios generalistes han d’utilitzar el català com a mínim el 50% del temps d’emissió. El mateix passa en relació amb la música, que ha d’incorporar un mínim del 25% de cançons en català.

A Catalunya, operen un total de 321 emissores de ràdio, 291 de les quals són locals. Aquí el CAC reconeix el rol i la importància del món municipal en la implementació efectiva de mitjans audiovisuals de proximitat, arrelats al territori i generadors de valor local, que tenen una funció fonamental en àmbits com la promoció, l’ús i la projecció de la llengua i la cultura catalanes.

En el cas de la televisió, l’estudi destaca que en una dècada, s’ha multiplicat per cinc l’oferta de canals de TDT en castellà, ja que en el procés de digitalització no s’ha tingut en compte la diversitat cultural i lingüística de l’Estat. També ha crescut de manera molt notable la televisió de pagament i les noves formes de distribució audiovisual per internet, on l’oferta en català és pràcticament inexistent

Així, l’audiència de tots els canals en català l’any 2005 era del 29,7%, mentre que una dècada més tard, el 2015, ha retrocedit fins el 19,8%. TV3, malgrat que s’ha mantingut líder de forma ininterrompuda des del 2010, en la dècada esmentada, ha tingut un retrocés de la seva audiència de 10 punts percentuals.

+NOTA DE PREMSA

+INFORME SOBRE L’AUDIOVISUAL A CATALUNYA 2015

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.