8 de cada 10 catalans són usuaris d’internet, per sobre de la mitjana espanyola

Les xifres de la 2a Onada de l’EGM (Estudio General de Medios), publicades el passat 30 de juny, també indiquen les variacions en relació a l’audiència per internet. En elles es mostra que el 79’7% dels catalans són usuaris d’internet. La mitjana espanyola és del 75,9%. La Comunitat de Madrid presenta la xifra més alta, amb un 80,8%. Les xifres més baixes de l’estat espanyol corresponen a Galícia, amb un 65%.

Altres indicadors interessants sobre els usuaris d’internet a l’estat són la pràctica paritat de gènere, amb un 49,8% de dones i un 50,2% d’homes. En relació a la franja d’edats, la que més navega per internet és la dels 35 als 44 anys (23’8%), seguida per la que va dels 45 als 54 anys  (20’2%).

Les dades estatals també exposen la preferència del mòbil com a dispositiu d’accés a internet. Així, el 93,6 % dels usuaris fa ús de l’smartphone per connectar-se (davant el 90,5 d’ara fa un any), el 53,3 % fa ús del portátil/netbook (davant el 55,8%), el 36,9% utilitza l’ordinador personal (davant el 42,2%), el 28,4% la tablet (davant el 29,3%), i el 19,2% l’Smart TV (amb un important creixement respecte a les dades de fa un any que eren del 4,1%).

Els serveis més utilitzats són la missatgeria instantània (93,1%), el correu electrònic (70,9%), les xarxes socials (62%), la consulta d’informació/actualitat (52,9%) i l’ús de les aplicacions-apps (49,9%).

Podeu consultar aquestes i altres dades aquí.