Eines per detectar les imatges o vídeos falsos durant la pandèmia del Covid-19

La informació en temps de crisi ha de ser més acurada que mai. Per això, cal tenir en compte eines que serveixin per detectar notícies falses que circulin per les xarxes. Existeixen verificadors específics de vídeos i de imatges que en faciliten la detecció.

La detecció de vídeos o imatges falses és una manera de controlar la veracitat o no d’una informació. Existeixen algunes eines que poden ajudar a determinar l’origen d’aquestes imatges.

Així, podem trobar eines com Fotoforensics , InVID, Serelay o la possibilitat de fer una recerca inversa de les imatges de Google.

+Aquí podeu trobar més eines que poden ajudar-vos a detectar l’origen d’una imatge o vídeo.