BeCritical, el programa educatiu per potenciar la competència mediàtica i el pensament crític entre els joves

El programa BeCritical aporta als alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius recursos educatius per a un ús responsable i conscient dels mitjans de comunicació. La proposta vol potenciar el desenvolupament de l’esperit crític i fomentar habilitats que contribueixin a la seva capacitació per a la vida, com ara formular-se preguntes, analitzar l’entorn o adquirir habilitats de diàleg.

La Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el CAC, ha desenvolupat BeCritical, Programa per a la Competència Mediàtica i el Pensament Crític, com una eina educativa adreçada als alumnes dels instituts. Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins l’oferta educativa dirigida al desenvolupament competencial que promou EduCaixa, parteix de l’experiència i la trajectòria del programa eduCAC, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Amb aquesta col·laboració ambdues institucions busquen potenciar el pensament crític dels joves, dotant-los de les eines necessàries per interpretar la informació de forma conscient, i interactuar amb els mitjans de forma crítica i creativa, sigui consumint o bé produint continguts.

Els objectius de BeCritical són:

  • Promoure l’educació mediàtica i potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual entre l’alumnat.
  • Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual d’infants i joves.
  • Fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permetin utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals.
  • Dotar els centres, l’alumnat i el professorat d’eines i recursos per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.
  • Desenvolupar el pensament crític cap als mitjans de comunicació.

El programa fa ara un any que es va presentar amb reptes que motiven la participació dels alumnes. Podeu trobar més informació aquí.