Un 14% dels usuaris paguen per la lectura de notícies en línia, amb una tendència a l’alça en especial als països nòrdics

Un nou estudi del Reuters Institute indica la progressió en el consum de notícies de pagament per internet. L’estudi indica que hi ha una mitjana del 14% de consum de pagament per notícies entre els estats enquestats. Les dades destaquen l’increment més notable en els estats del nord d’Europa.

L’informe Digital News 2018, elaborat pel Reuters Institute for the Study of Journalism, inclou dades de 37 estats i estableix que hi ha una mitjana del 14% d’usuaris que paga per consum de notícies a la xarxa. La dada arriba al 19% si només s’agafen les dades del Benelux i dels Paísos Nòrdics. L’Institut atribueix aquesta darrera xifra al fet que correspon a petits mercats amb una forta tradició de subscripció a la premsa.

Per estats, la proporció més alta d’usuaris que paguen es troba a Noruega, amb un 30% dels lector i la menor a Grècia, amb un 6 %. L’estat espanyol apareix amb una xifra del 11%.

+MÉS INFORMACIÓ