Revisió de la directiva europea “Televisió sense fronteres” que afecta al contingut per a menors i a la producció europea

L’any 2016 la Comissió Europea va iniciar la revisió del text de la Directiva “Televisió sense Fronteres” amb la col·laboració del Parlament Europeu i el Consell Europeu per tal d’adaptar-lo a l’actualitat. Entre les temàtiques que s’inclouen hi ha l’apartat de continguts dels menors, la producció europea o la publicitat.

La revisió d’aquesta normativa era necessària tenint en compte que es va aprovar el 1989 i que, des d’aleshores, han canviat les possibilitats tecnològiques i les maneres de produir. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) facilita el seguiment de la revisió de la normativa a través d’un enllaç a la seva pàgina web.