L’IEC destaca la bona salut del català a la ràdio generalista i a la xarxa

El VII Informe sobre la situació de la llengua catalana, relatiu al 2014, presentat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) constata un retrocés en l’ús social del català. No obstant això, destaca les dades positives a la ràdio i a internet.

Segons l’informe, la ràdio en català consolida el fenomen d’expansió de l’audiència anunciat en l’informe anterior i al 2014 ha aconseguit incrementar el diferencial amb la ràdio en castellà: del 59,3 %-40,7 % el 2013 s’ha passat al 66 %-34 % el 2014.

L’estudi destaca el protagonisme que té la llengua catalana en el ciberespai periodístic creat a Catalunya. Es destaca el 17è lloc que ocupa el català segons el nombre d’articles publicats a la Wikipedia i la seva presència en prop de dos terços dels webs d’empreses i institucions ubicades en l’àmbit lingüístic de la llengua catalana.

En l’àmbit de la premsa diària en català (gratuïta o de pagament) continuen els progressos en positiu. Els exemplars en català difosos han arribat al 32,2 % (30,8 % el 2013)

L’àmbit televisiu en llengua catalana ha experimentat un lleuger descens. Al País València i a les Illes Balears l’oferta de ràdio i televisió en català, molt precària, es refugia en algunes emissores i televisions locals-comarcals. Un àmbit, el de la comunicació audiovisual de proximitat, on la llengua catalana gaudeix de molt bona salut a Catalunya. Aquestes dades són importants, sobretot si es té en compte que l’any 2014 es va suprimir la ràdio i la televisió públiques valencianes (Canal 9) i es van deixar de rebre les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació en el territori valencià.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA (2014)

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.