La televisió i les xarxes socials, opcions generacionals oposades com a font informativa

El desembre és bona època per revisar comparatives estadístiques en general. Si parlem de comunicació, les dades que ofereix el Digital News Report 2016 confirmen que, malgrat que la televisió aguanta com a principal font informativa, les xarxes socials s’estan convertint en la referència dels més joves.

L’enquesta del Digital News Report 2016, realitzada a 26 estats, mostra la divisió generacional  abismal que existeix quan es tria la font informativa. Així, la franja dels 18 als 24 anys és qui presenta l’opció més alta d’ús de les xarxes per informar-se (un 64%), mentre que la televisió és el mitjà més seguit en aquest sentit per als majors de 55 anys (un 53%).

Altres conclusions que s’extreuen són:

  • Les dones són les que fan més ús de les xarxes per a informar-se amb un 38% enfront el 29% d’homes
  • Les principals xarxes socials que s’utilitzen per a informar-se són per aquest ordre Facebook (44%); Youtube (19%),  Twitter (10%) i WhatsApp (8%).
  • Les dades de l’estat espanyol indiquen que un 60% dels enquestats usa les xarxes socials com a font de notícies. La mitjana europea és del 46%. El país d’Europa que més ús en fa és Grècia amb un 74%.

Si us ve de gust conèixer altres estadístiques que confirmen les tendències que ja s’intueixen, podeu consultar aquí les dades.

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.