La ràdio és el mitjà amb major impacte publicitari sobre l’audiència

Les dades publicades per l’associació del Regne Unit “Radiocentre”, que inclou emissores comercials, confirma l’impacte publicitari de la ràdio com a principal mitjà on invertir en campanyes.

D’acord a la informació publicada per “Radiocentre”, per cada lliura gastada en publicitat a la ràdio es genera un retorn de 7’70 lliures de mitjana, cosa que converteix aquest mitjà en el de més impacte comercial.

“Radiocentre” és l’organisme de la indústria de la ràdio comercial al Regne Unit amb la participació de 50 empreses que operen més de 300 emissores de ràdio amb llicència al país, cosa que representa el 90% de la ràdio comercial en termes d’audiència i d’ingressos.

Podeu veure més dades aquí.