Guia per als mitjans audiovisuals d’aspectes sanitaris relacionats amb la seguretat dels pacients

El Departament de Salut i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han editat la Guia per als mitjans audiovisuals d’aspectes sanitaris relacionats amb la seguretat del pacients, un document amb que tots dos organismes volen fomentar la transmissió d’informació interessant, de qualitat i alineada amb les bones pràctiques en aquest àmbit. 

El treball recull un seguit de recomanacions en diferents temàtiques sobre aquesta qüestió, orientades a la producció de continguts informatius o d’obres de ficció. Abans, però, coincideix a reconèixer els mitjans de comunicació com a eina molt valuosa en la difusió de bones pràctiques i en la contribució a augmentar el coneixement i l’anàlisi crítica de la població, fent que s’interessi i prengui consciència d’aspectes rellevants per a la seva salut.

Aquesta guia és un nou treball en el marc del conveni de col·laboració existent entre Salut i el CAC des de 2014, després que l’any passat presentessin recomanacions sobre el tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals i altres consells davant la proliferació de continguts audiovisuals que promouen l’anorèxia i la bulímia. 

Pel que fa a les recomanacions generals en continguts informatius, el document proposa als mitjans diversificar les fonts d’informació en matèria de seguretat dels pacients per evitar crear estereotips, així com demanar assessorament a persones acreditades en aquest tema, tant de l’àmbit institucional -com ara del Departament de Salut- com de l’àmbit sanitari -personal mèdic- o social -cuidadors-. A més, es demana ser rigorós en aquest tractament i evitar el sensacionalisme i la morbositat, evitant per exemple la difusió de primers plans de lesions. 

Pel que fa als consells de bones pràctiques en obres de ficció, la guia recomana fomentar la presa correcta de medicaments i evitar estereotips relacionats amb la medicació, per exemple no mostrant personatges en prenguin per iniciativa pròpia. D’altra banda, per fomentar bones pràctiques en la visita al metge, s’anima a generar escenes on el pacient l’expliqui amb detall tota la informació clínica, mentre que pel que fa a les proves clíniques es considera important que els personatges que interpretin professionals sanitaris utilitzin un llenguatge senzill i entenedor. 

A més, es creu convenient evitar imatges en que es porti menjar de l’exterior als pacients ingressats i fomentar-ne aquelles en què apareguin professionals realitzant una correcta higiene de mans amb dispensadors de sabó o de preparats de base alcohòlica. 

Per últim, el document inclou consells al respecte sobre grups de població específics. En la gent gran, per exemple, proposa fomentar escenes en què la presa de medicaments es faci seguint una llista senzilla i endreçada -el pla de medicació-, mentre que en el cas de les dones embarassades es volen evitar imatges d’automedicació i, en canvi, apostar per focalitzar moments en què demanin consell al metge o al farmacèutic. 

Si es tracta d’infants, la guia anima a fomentar moments on es mesuri correctament la dosi dels medicaments -evitant, per exemple, l’ús de les culleres de cuina-, mentre que, per la diversitat cultural, és convenient fomentar imatges on els professionals sanitaris mostrin interès a conèixer aspectes lingüístics, religiosos o culturals de pacients provinents d’altres països i que puguin influir en la seva seguretat.

ACCÉS A LA GUIA

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà.