Els “social media” ja superen a la televisió com a font d’informació, segons el Digital News Report

Un any més, el Reuters Institute for the Study of Journalism ha fet públic l’estudi Digital News Report sobre els hàbits de consum de notícies digitals. Per primera vegada, el percentatge d’usuaris que té com a font de notícies els social media supera al dels que tenen com a referència la televisió.

Les dades del Digital News Report d’enguany indiquen la progressió continuada que els mitjans i xarxes digitals estan tenint en la nostra societat, també com a font informativa. Així, un 28% dels enquestats diu que els social media (mitjans i xarxes digitals) són la seva principal font informativa, davant el 24 % que considera la televisió com dispositiu principal.

Les dades relatives a l’Estat Espanyol indiquen que hi ha una penetració a internet del 77%. El 65% dels usuaris consumeix notícies a través de l’ordinador, el 58% per smartphone i el 25 % per tablet.

L’estudi d’enguany s’ha ampliat fins els 50.000 enquestats de 26 països de tot el món, a excepció d’Àfrica.

Podeu veure un resum de les principals dades elaborat per Report.cat aquí.

ACCÉS A LES DADES DE L’INFORME