Els periodistes i professionals de la comunicació autònoms ja tenen epígraf fiscal propi, el 863

Amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2022 es reconeix la inclusió d’un epígraf propi a l’Impost Activitats Econòmiques (IAE) pels periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació. Serà el 863. Fins ara s’equiparava amb altres professions, la majoria de caràcter artístic.  

El nou epígraf de referència és el 863: “Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació” en l’agrupació 86 de la secció segona de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Aquesta és una antiga reivindicació que, per un costat, clarifica i facilita als professionals del periodisme i a la mateixa Administració els deures i obligacions tributàries i de Seguretat Social que se’n deriven. I, per una altra banda reconeix i dignifica la professió que ha estat menystinguda fins avui, sense un reconeixement explícit com a activitat professional en l’àmbit econòmic i tributari, malgrat que són milers els professionals del periodisme que s’hi dediquen de manera autònoma.

+MÉS INFORMACIÓ