El 87,7% de la plantilla de les ràdios locals catalanes està basada en voluntaris

La Diputació de Barcelona i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) van presentar ahir l’Estudi de la comunicació local a Catalunya.  L’informe presenta una radiografia del mapa de les ràdios i les televisions locals i proposa algunes pautes de consolidació a seguir. Entre les dades que s’inclouen destaca la xifra relativa als voluntaris de les ràdios locals, que arriba quasi al 80%.

L’Estudi de la comunicació local a Catalunya elaborat pel CAC i la Diputació de Catalunya fa incidència en alguna de les carències més conegudes de la comunicació audiovisual local. En algunes d’elles hi posa xifres, com és en el cas de la professionalització. La comparativa indica que mentre que a la televisió local hi ha un 53,5% de personal fix, a la ràdio local el 87,7% de la plantilla està formada per voluntaris.

L’informe també explica que a la televisió local-TDT, el 52,2% de la programació original és de producció pròpia i de proximitat. La resta, prové de la sindicació de continguts.

L’estudi fixa el mapa català en 291 ràdios locals, 50 televisions locals i 100 emissions per internet.

Si voleu trobar l’informe complet i les propostes i pautes indicades, cliqueu aquí.