TEODOR GARRIGA i OSCA


(Barcelona 1909 -Tiana 2008)

Comença a la ràdio fent dramàtics amb Adrià Gual a Ràdio Barcelona el 1928 i sempre s’interessa per les novetats radiofòniques.

Locutor des de 1932 a EAJ15-Ràdio Associació i delegat de la Generalitat a l’emissora durant el període 1936-1939 participa en les seves grans transmissions, com el desplegament per l’enterrament del president Francesc Macià.

Amb Francina Boris formen una de les parelles populars de la ràdio. L’any 1939 ha d’exiliar-se ja que el franquista Queipo de Llano l’amenaça de mort un cop la ràdio s’ha convertit en arma de guerra.

Amb l’actriu i locutora Pepa Palau, és un dels principals impulsors de la recuperació en democràcia de Ràdio Associació de Catalunya, de la qual n’és custodi i President d’Honor fins a la seva defunció.

També és un dels impulsors de l’homenatge a la gran locutora Rosalia Rovira. Fa un esforç continuat per donar a conèixer la història real de la ràdio a Catalunya.

TEODOR GARRIGA COMUNICANT DES DE LA GENERALITAT LA MORT DEL PRESIDENT MACIÀ.
GARRIGA FENT UNA TRANSMISSIÓ DE LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA.
LES DUES PARELLES DE LOCUTORS MÉS POPULARS D’EAJ-15.
FRANCINA BORIS I TEODOR GARRIGA FENT UNA TRANSMISSIÓ DES D’UN LOCAL COMERCIAL.
FRANCINA BORIS, PEPA PALAU I TEODOR GARRIGA DURANT LA INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “60 ANYS DE RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA”