La confiança del lector i l’aprofundiment en les notícies locals, clau en la supervivència dels mitjans de proximitat, segons l’estudi del Digital News Report

El Digital News Report d’enguany s’ha focalitzat en investigar la transició digital de les notícies locals. Els mitjans de proximitat han seguit diverses estratègies per sobreviure, que van des de l’aprofitament de l’economia d’escala a nivell estatal, a l’aprofundiment de la notícia local i la confiança del públic, que és clau per sobreviure en aquest entorn digital.

El Digital News Report 2018, que elabora cada any el Reuters Institute for the Study of Journalism, se centra en l’anàlisi de com els diaris locals i regionals d’Europa s’estan adaptant a un entorn de mitjans cada cop més digital, mòbil i dominat per plataformes.

L’informe es basa en 48 entrevistes amb editors, periodistes i directors comercials de diaris, i executius editorials i comercials de les seves empreses matrius al Regne Unit, França, Alemanya i Finlàndia.

Podeu consultar l’informe aquí (DIGITAL NEWS REPORT).